Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh

Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh

  • Ngày đăng15/11/2019
  • Lượt xem375

(HPA) Thành phố tham gia mạng lưới Thành phố thông minh ASEAN và không ngừng đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Năm qua, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) được thành phố Hà Nội hết sức chú trọng đầu tư, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh; thông tin tuyên truyền được quan tâm; hạ tầng viễn thông được nâng cấp, đảm bảo thông tin liên tục, thông suốt.

Theo đó, Thành phố đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT với định hướng thiết lập hệ thống theo hướng tổng thể, đồng bộ, thống nhất sử dụng chung trên toàn địa bàn Thành phố, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ CNTT. Tổ chức rà soát để điều chỉnh “Quy hoạch phát triển CNTT thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội. Thành phố tham gia mạng lưới Thành phố thông minh ASEAN và không ngừng đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thành phố đã phối hợp Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng CNTT của thành phố Hà Nội; ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước Thành phố phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Cùng với đó, đưa vào vận hành chính thức toàn Thành phố hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp.

Ước tính đến cuối năm 2018, toàn Thành phố có 55% trong tổng số 1.907 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp CNTT đang có chuyển biến tích cực. Duy trì hiệu quả Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội. Sau 01 năm  đi vào hoạt động, Thành phố đã hoàn thành chu kỳ ươm tạo và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 10 dự án/ý tưởng khởi nghiệp khóa 1; tiếp nhận 11 dự án/ý tưởng khởi nghiệp đã qua các vòng đánh giá để vào chu kỳ ươm tạo khóa 2 (năm 2018).

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam năm 2018 (đánh giá cho năm 2017), Hà Nội xếp thứ 3 về chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT; xếp thứ 1 về chỉ số công nghiệp CNTT. Kết quả ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao vị trí xếp hạng về Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hà Nội.

Ứng dụng công nghệ thông tin

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính, viễn thông và triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành xây dựng và bàn giao 167 tuyến cống bể, hào kỹ thuật dùng chung cho 03 doanh nghiệp quản lý, duy trì, khai thác; thanh thải, sắp xếp và bó gọn các đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên 172 tuyến phố. Ký Thỏa thuận hợp tác giữa UBND Thành phố với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên tục.

Công tác báo chí xuất bản thời gian qua cũng được thực hiện tốt, bám sát tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, kịp thời thông tin đến nhân dân về kết quả phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô... Văn hóa đọc tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động phong phú trong và ngoài nước cũng như tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng nói chung./.

HPA

 


Các tin đã đưa: