Miễn các khoản phí khi thành lập mới doanh nghiệp

Miễn các khoản phí khi thành lập mới doanh nghiệp

  • Ngày đăng07/08/2018
  • Lượt xem177

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có thông báo về việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố.

 
1

Hà Nội miễn nhiều khoản phí khi thành lập mới doanh nghiệp từ 1/8/2018

Theo đó, từ ngày 1/8 - 31/12/2018, các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp mới, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp mới được hỗ trợ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới (300.000 đồng/doanh nghiệp).

Riêng các doanh nghiệp thành lập mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo Điều 16, Nghị đinh số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Ngoài ra, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí làm 01 dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí chuyển phát nhanh cho doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhu cầu nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nhà hoặc trụ sở làm việc (theo giá cước thực tế của Bưu điện thành phố Hà Nội).

(Theo Báo Đầu tư, 7/8/2018)


Các tin đã đưa: