Phê duyệt Đề án thăm dò trữ lượng khoáng trên các mỏ cát của Hà Nội

Phê duyệt Đề án thăm dò trữ lượng khoáng trên các mỏ cát của Hà Nội

  • Ngày đăng21/07/2018
  • Lượt xem174

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Thăm dò khoáng sản tại mỏ cát-Ảnh minh họa

Theo Đề án, giai đoạn 1 (năm 2018) sẽ tiến hành thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 5 mỏ đầu tiên nhằm xây dựng kế hoạch đấu giá để có cơ sở báo cáo UBND Thành phố tổ chức đấu giá các năm tiếp theo; Giai đoạn 2 (năm 2019), dự kiến tiến hành thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 9 điểm mỏ tiếp theo; Giai đoạn 3 (năm 2020), dự kiến tiến hành thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 9 điểm mỏ còn lại.

Tổng giá trị dự toán kinh phí khoảng 18,7 tỷ đồng, từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách Thành phố được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm.

Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ trình phê duyệt Đề án, các nội dung đề xuất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện phê duyệt dự toán chi tiết hàng năm và tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện đề án sau khi được UBND Thành phố phê duyệt theo đúng quy định; trình UBND Thành phố phê duyệt trữ lượng các điểm mỏ khoáng sản, Kế hoạch đấu giá, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ theo quy định.

Đồng thời quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách Thành phố giao đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện đề án theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã liên quan chịu trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với những mỏ đấu giá; đăng ký các điểm mỏ đấu giá vào Kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện; giao cơ quan chức năng tại địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai, khảo sát, thực hiện Đề án; phối hợp với đơn vị khảo sát, đánh giá trữ lượng trong quá trình thực hiện trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phối hợp với các Sở, ngành liên quan của Thành phố tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai thực hiện đề án và thăm dò, đấu giá các điểm mỏ cát.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã Sơn Tây kịp thời phản ánh, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, 21/7/2018


Các tin đã đưa: