ANMC21

ANMC21

 • Tuyên bố chung hội nghị ANMC21 lần thứ 13 tại Hà Nội (20/01/2015)

  Tuyên bố chung hội nghị ANMC21 lần thứ 13 tại Hà Nội (20/01/2015)

  Chúng tôi, đại diện các thành phố Bangkok, Hà Nội, Jakarta, Kuala Lumpur, Seoul, Singapore, Tokyo và vùng Tomsk đã tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ...

  • Ngày đăng20/01/2015
  • Lượt xem373
 • Thông tin chung về ANMC21 (20/01/2015)

  Thông tin chung về ANMC21 (20/01/2015)

  Được tổ chức theo sáng kiến của Thị trưởng Tokyo từ năm 2001, Mạng lưới các thành phố lớn Châu Á (ANMC21) là một mạng lưới quốc tế bao gồm thủ đô và...

  • Ngày đăng20/01/2015
  • Lượt xem372
 • Thành phố Hà Nội trong ANMC21 (20/01/2015)

  Thành phố Hà Nội trong ANMC21 (20/01/2015)

  Thành phố Hà Nội tham gia và là thành viên của Mạng lưới ANMC21 từ năm 2001.

  • Ngày đăng20/01/2015
  • Lượt xem363
1