Hà Nội mong muốn hợp tác, liên kết với các địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả

Hà Nội mong muốn hợp tác, liên kết với các địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả

  • Ngày đăng17/10/2019
  • Lượt xem2064

(HPA) Thành phố Hà Nội tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước theo hướng mở rộng hợp tác liên kết mạnh với các tỉnh, Thành phố; xóa bỏ sự manh mún, dàn trải và tập trung để dần hình thành một hệ sinh thái, một cộng đồng khoa học công nghệ có thể tương tác, chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, để phát huy vai trò dẫn dắt và điều phối phát triển của Thủ đô đối với các vùng, tạo sức hút mạnh hơn về cung cầu, lan tỏa về công nghệ và tạo động lực cho phát triển liên kết vùng theo chỉ đạo và định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hà Nội tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước theo hướng mở rộng hợp tác liên kết mạnh với các tỉnh, Thành phố; xóa bỏ sự manh mún, dàn trải và tập trung để dần hình thành một hệ sinh thái, một cộng đồng khoa học công nghệ có thể tương tác, chia sẻ, dùng chung các tiện ích hạ tầng.

Chính vì vậy, bên cạnh các nỗ lực triển khai và thực hiện hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, cải cách hành chính, đẩy mạnh chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công qua mạng..., Thành phố Hà Nội mong muốn hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và xin đề xuất một số giải pháp như sau:

       Một là, cùng phối hợp chặt chẽ để xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển địa phương, phối hợp với các bộ, ban, ngành thực hiện quy hoạch phát triển vùng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tránh sự trùng lặp, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, có tính cạnh tranh cao, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai là, cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, “đồng hành cùng doanh nghiệp”, “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Từ đó, cùng xây dựng các giải pháp, chương trình, kế hoạch và nỗ lực triển khai thực hiện.

            Ba là, tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và hiện đại.

            Bốn là, kiến nghị với Chính phủ xem xét giao các tỉnh, Thành phố kêu gọi đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trong quy hoạch vùng trên cơ sở phù hợp với năng lực, hài hòa về lợi ích, trách nhiệm và bình đẳng và khai thác tối đa thế mạnh của mỗi địa phương.

            Năm là, đề nghị các Bộ thiết lập kênh thông tin để chia sẻ, cung cấp cho các địa phương về các chính sách, định hướng, chương trình, kế hoạch mới (của các Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội....) để các địa phương kịp thời nắm bắt, xây dựng và điều chỉnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch phù hợp.

            Sáu là, đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hà Nội cũng như các tỉnh, Thành phố trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với các nhà đầu tư quốc tế tiềm năng. Đồng thời, có các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch phù hợp với bối cảnh và định hướng của địa phương và quốc gia./.

HPA


Các tin đã đưa: