Công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Số bài viết : 12

 • Công khai dự toán ngân sách nhà nước sau điều chỉnh năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Công khai dự toán ngân sách nhà nước sau điều chỉnh năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước sau điều chỉnh năm 2018.

  • Ngày đăng08/11/2018
  • Lượt xem100
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng năm...

  • Ngày đăng10/10/2018
  • Lượt xem100
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm...

  • Ngày đăng10/10/2018
  • Lượt xem100
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm...

  • Ngày đăng09/07/2018
  • Lượt xem137
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm...

  • Ngày đăng09/07/2018
  • Lượt xem121
 • Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành ph...

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

  • Ngày đăng04/07/2018
  • Lượt xem139
 • Công khai dự toán ngân sách kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  Công khai dự toán ngân sách kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà ...

  HPA Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương...

  • Ngày đăng16/04/2018
  • Lượt xem181
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu...

  HPA Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2018.

  • Ngày đăng16/04/2018
  • Lượt xem153
 • Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố H...

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

  • Ngày đăng12/01/2018
  • Lượt xem173
 • Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2017 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2017 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thươ...

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chí tiết thì hành một số điều của Luật...

  • Ngày đăng10/01/2018
  • Lượt xem148