Công khai ngân sách

Công khai ngân sách

 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm...

  • Ngày đăng09/01/2020
  • Lượt xem199
 • Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố H...

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

  • Ngày đăng16/12/2019
  • Lượt xem253
 • Công khai dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước sau điều chỉnh năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Công khai dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước sau điều chỉnh năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước sau điều chỉnh năm...

  • Ngày đăng29/11/2019
  • Lượt xem187
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm...

  • Ngày đăng07/10/2019
  • Lượt xem182
 • Tình hình thực hiện quyết toán thu – chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Tình hình thực hiện quyết toán thu – chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mạ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện quyết toán thu – chi ngân sách năm 2018.

  • Ngày đăng10/07/2019
  • Lượt xem181
 • Dự toán bổ sung kinh phí cải tạo trụ sở chính của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Dự toán bổ sung kinh phí cải tạo trụ sở chính của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thà...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí cải tạo trụ sở chính tại số 10 Trịnh...

  • Ngày đăng10/07/2019
  • Lượt xem413
 • Công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịc...

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2018.

  • Ngày đăng10/07/2019
  • Lượt xem144
 • Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thươ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm...

  • Ngày đăng04/07/2019
  • Lượt xem183
 • Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thươn...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm...

  • Ngày đăng04/07/2019
  • Lượt xem191
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019.

  • Ngày đăng16/04/2019
  • Lượt xem207