Công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Số bài viết : 20

 • Dự toán bổ sung kinh phí cải tạo trụ sở chính của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Dự toán bổ sung kinh phí cải tạo trụ sở chính của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thà...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí cải tạo trụ sở chính tại số 10 Trịnh...

  • Ngày đăng10/07/2019
  • Lượt xem115
 • Tình hình thực hiện quyết toán thu – chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Tình hình thực hiện quyết toán thu – chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mạ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện quyết toán thu – chi ngân sách năm 2018.

  • Ngày đăng10/07/2019
  • Lượt xem112
 • Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thươ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm...

  • Ngày đăng04/07/2019
  • Lượt xem112
 • Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thươn...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm...

  • Ngày đăng04/07/2019
  • Lượt xem108
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019.

  • Ngày đăng17/04/2019
  • Lượt xem144
 • Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao tại Quyết định số 838/QĐ-TTXT ngày 19/12/2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao tại Quyết định số 838/QĐ-TTXT n...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao tại...

  • Ngày đăng01/03/2019
  • Lượt xem150
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm...

  • Ngày đăng10/01/2019
  • Lượt xem168
 • Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố H...

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

  • Ngày đăng19/12/2018
  • Lượt xem169
 • Công khai dự toán ngân sách nhà nước sau điều chỉnh năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Công khai dự toán ngân sách nhà nước sau điều chỉnh năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước sau điều chỉnh năm 2018.

  • Ngày đăng08/11/2018
  • Lượt xem166
 • Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầ...

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng năm...

  • Ngày đăng10/10/2018
  • Lượt xem349