Lĩnh vực Thương mại

Lĩnh vực Thương mại

 • Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2020

  Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2020

  Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 3837/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm...

  • Ngày đăng08/01/2020
  • Lượt xem752
 • Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2019

  Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2019

  (HPA) Ngày 27/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 5106/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương...

  • Ngày đăng28/08/2019
  • Lượt xem1982
 • Những quy định mới về Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia

  Những quy định mới về Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia

  Ngày 01/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại...

  • Ngày đăng17/07/2018
  • Lượt xem826
 • Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2018

  Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2018

  (HPA) Ngày 27/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 4838/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương...

  • Ngày đăng06/02/2018
  • Lượt xem1608
 • Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2017

  Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2017

  Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định phê duyệt 199 đề án của các đơn vị chủ trì với tổng kinh phí là 93 tỷ đồng. Chương...

  • Ngày đăng21/08/2017
  • Lượt xem720
 • Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin Xúc tiến Thương mại giai đoạn 2016-2020

  Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin Xúc tiến Thương mại giai đoạn 2016-2020

  Ngày 04 tháng 02 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Quyết định số 228/QĐ-TTg về Đề án năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai...

  • Ngày đăng18/08/2017
  • Lượt xem713
 • Tiêu chí đánh giá, thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Tiêu chí đánh giá, thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Ngày 01/3/2011, Thứ trưởng Bộ Công thương đá ký ban hành Quyết định số 0912/QĐ-BCT về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, thẩm định Chương trình xúc tiến...

  • Ngày đăng26/04/2017
  • Lượt xem494
 • Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Ngày 22/02/2011 Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã ký ban hành Quyết định số 0801/QĐ-BTC về việc thành lập ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và...

  • Ngày đăng26/04/2017
  • Lượt xem892
 • Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Ngày 15/11/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg về việc quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương...

  • Ngày đăng26/04/2017
  • Lượt xem467
 • Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

  Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương m...

  Ngày 14/11/2014, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã ký ban hành Thông tư số 171/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân...

  • Ngày đăng24/04/2017
  • Lượt xem606