Lĩnh vực Nông nghiệp

Lĩnh vực Nông nghiệp

 • Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về nông nghiệp

  Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đo...

  Ngày 11/04/2017 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 442/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình...

  • Ngày đăng03/05/2017
  • Lượt xem1490
 • Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai...

  • Ngày đăng03/05/2017
  • Lượt xem882
1