Lĩnh vực Du lịch

Lĩnh vực Du lịch

 • Chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia giai đoạn 2013 -2020

  Chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia giai đoạn 2013 -2020

  Ngày 11/11/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành Quyết định số 2151/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia giai đoạn...

  • Ngày đăng18/08/2017
  • Lượt xem1108
 • Thành lập Ban chủ nhiệm chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Thành lập Ban chủ nhiệm chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hóa, T...

  Ngày 27/2/2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuần Anh ký ban hành Quyết định số 430/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban chủ nhiệm...

  • Ngày đăng05/05/2017
  • Lượt xem465
 • Cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020

  Cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020

  Thông tư liên tịch 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 12/11/2014 về việc hướng dẫn cơ...

  • Ngày đăng22/05/2016
  • Lượt xem798
1