Lĩnh vực Đầu tư

Lĩnh vực Đầu tư

 • Chương trình Xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2018

  Chương trình Xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2018

  Ngày 26 tháng 02 năm 2018, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định ban hành Quyết định số 201/QĐ-BKHĐT về việc phê...

  • Ngày đăng06/04/2018
  • Lượt xem1533
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư Quốc gia năm 2017

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư Quốc gia năm 2017

  Ngày 06/3/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ký ban hành Quyết định số 269/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Danh mục các hoạt động Xúc...

  • Ngày đăng24/04/2017
  • Lượt xem650
 • Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư quốc gia

  Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư quốc gia

  Ngày 08/6/2012, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg về ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư...

  • Ngày đăng30/04/2016
  • Lượt xem803
 • Phê duyệt danh mục các hoạt động XTĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2016

  Phê duyệt danh mục các hoạt động XTĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2016

  Ngày 23/3/2016, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đã phê duyệt danh mục các hoạt động XTĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2016

  • Ngày đăng23/03/2016
  • Lượt xem298
 • Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

  Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

  Ngày 15/6/2015, BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu...

  • Ngày đăng15/06/2015
  • Lượt xem293
 • Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư

  Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư

  Ngày 14/1/2014, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg về ban hành quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư

  • Ngày đăng05/05/2014
  • Lượt xem333
1