Chương trình Xúc tiến quốc gia

Chương trình Xúc tiến quốc gia

Số bài viết : 20

 • Chương trình Xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2018

  Chương trình Xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2018

  Ngày 26 tháng 02 năm 2018, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định ban hành Quyết định số 201/QĐ-BKHĐT về việc phê...

  • Ngày đăng06/04/2018
  • Lượt xem193
 • Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2018

  Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2018

  (HPA) Ngày 27/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 4838/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương...

  • Ngày đăng06/02/2018
  • Lượt xem247
 • Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2017

  Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2017

  Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định phê duyệt 199 đề án của các đơn vị chủ trì với tổng kinh phí là 93 tỷ đồng. Chương...

  • Ngày đăng21/08/2017
  • Lượt xem368
 • Chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia giai đoạn 2013 -2020

  Chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia giai đoạn 2013 -2020

  Ngày 11/11/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành Quyết định số 2151/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia giai đoạn...

  • Ngày đăng18/08/2017
  • Lượt xem361
 • Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin Xúc tiến Thương mại giai đoạn 2016-2020

  Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin Xúc tiến Thương mại giai đoạn 2016-2020

  Ngày 04 tháng 02 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Quyết định số 228/QĐ-TTg về Đề án năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai...

  • Ngày đăng18/08/2017
  • Lượt xem135
 • Thành lập Ban chủ nhiệm chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Thành lập Ban chủ nhiệm chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hóa, T...

  Ngày 27/2/2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuần Anh ký ban hành Quyết định số 430/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban chủ nhiệm...

  • Ngày đăng05/05/2017
  • Lượt xem320
 • Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về nông nghiệp

  Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đo...

  Ngày 11/04/2017 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 442/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình...

  • Ngày đăng03/05/2017
  • Lượt xem295
 • Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai...

  • Ngày đăng03/05/2017
  • Lượt xem678
 • Tiêu chí đánh giá, thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Tiêu chí đánh giá, thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Ngày 01/3/2011, Thứ trưởng Bộ Công thương đá ký ban hành Quyết định số 0912/QĐ-BCT về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, thẩm định Chương trình xúc tiến...

  • Ngày đăng26/04/2017
  • Lượt xem208
 • Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  Ngày 22/02/2011 Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã ký ban hành Quyết định số 0801/QĐ-BTC về việc thành lập ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và...

  • Ngày đăng26/04/2017
  • Lượt xem204