Tuyển dụng

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Tuyển dụng

 • Thông báo về việc tuyển dụng

  Thông báo về việc tuyển dụng

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thông báo về việc tuyển dụng vị trí bảo vệ làm việc tại Trung tâm theo Thông báo số...

  • Ngày đăng07/01/2022
  • Lượt xem195
 • Thông báo thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm

  Thông báo thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm

  (HPA) Thông báo thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

  • Ngày đăng31/03/2021
  • Lượt xem290
 • Quyết định phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm

  Quyết định phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm

  (HPA) Quyết định phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành...

  • Ngày đăng29/03/2021
  • Lượt xem301
 • Thông báo kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm (Vòng 2)

  Thông báo kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm (Vòng 2)

  Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thông báo Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi...

  • Ngày đăng24/03/2021
  • Lượt xem259
 • Quyết định phê duyệt danh mục nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm

  Quyết định phê duyệt danh mục nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm

  (HPA) Quyết định phê duyệt danh mục nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành...

  • Ngày đăng12/03/2021
  • Lượt xem299
 • Thông báo lịch tổ chức thi, tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm (Vòng 2)

  Thông báo lịch tổ chức thi, tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm (Vòng 2)

  (HPA) Hội đồng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2021, Vòng 2 như sau:

  • Ngày đăng12/03/2021
  • Lượt xem329
 • Quyết định phê duyệt Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm

  Quyết định phê duyệt Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm

  Quyết định phê duyệt Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  • Ngày đăng12/03/2021
  • Lượt xem297
 • Thông báo triệu tập thí sinh tham dự tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm

  Thông báo triệu tập thí sinh tham dự tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm

  Để chuẩn bị tốt cho việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm triệu tập toàn thể thí sinh đã nộp...

  • Ngày đăng01/03/2021
  • Lượt xem284
 • Thông báo lịch tổ chức thi, tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm (Vòng 1)

  Thông báo lịch tổ chức thi, tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm (Vòng 1)

  Hội đồng thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2021 Vòng 1 như sau:

  • Ngày đăng01/03/2021
  • Lượt xem409
 • Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập vòng 1 các môn thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm

  Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập vòng 1 các môn thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm

  Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập vòng 1 các môn thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội,...

  • Ngày đăng25/02/2021
  • Lượt xem279