Tuyển dụng

Tuyển dụng

 • Thông báo điều chỉnh thông báo số 79/TB-TTXT ngày 23/11/2020 về tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm

  Thông báo điều chỉnh thông báo số 79/TB-TTXT ngày 23/11/2020 về tuyển dụng viên chức làm việc tại Tr...

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (Trung tâm) thông báo điều chỉnh thông báo số 79/TB-TTXT ngày 23/11/2020 về tuyển dụng...

  • Ngày đăng06/01/2021
  • Lượt xem144
 • Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội

  Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội

  UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4784/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại...

  • Ngày đăng23/11/2020
  • Lượt xem580
 • Thông báo các thí sinh trúng tuyển về việc nộp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  Thông báo các thí sinh trúng tuyển về việc nộp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc...

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thông báo các thí sinh trúng tuyển về việc nộp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức...

  • Ngày đăng20/04/2020
  • Lượt xem693
 • QĐ phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

  QĐ phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, ...

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội kính gửi các thí sinh Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức vào...

  • Ngày đăng20/04/2020
  • Lượt xem697
 • Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương ...

  Căn cứ: Quyết định số 770/QĐ-TTXT ngày 04/12/2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng thi...

  • Ngày đăng25/03/2020
  • Lượt xem255
 • THÔNG BÁO: Về việc thay đổi thời gian thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (Vòng 2)

  THÔNG BÁO: Về việc thay đổi thời gian thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, T...

  Theo Thông báo số 08/TB-HĐTTVC ngày 25/02/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về...

  • Ngày đăng12/03/2020
  • Lượt xem380
 • Thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019 (vòng 2)

  Thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lị...

  Hội đồng thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên...

  • Ngày đăng25/02/2020
  • Lượt xem155
 • Quyết định phê duyệt Kết quả thi Vòng 1 và danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  Quyết định phê duyệt Kết quả thi Vòng 1 và danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức là...

  Căn cứ: Quyết định số 770/QĐ-TTXT ngày 04/12/2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng thi...

  • Ngày đăng20/02/2020
  • Lượt xem563
 • Thông báo Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  Thông báo Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương m...

  Căn cứ: Quyết định số 770/QĐ-TTXT ngày 04/12/2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng thi...

  • Ngày đăng17/01/2020
  • Lượt xem745
 • Thông báo lịch tổ chức thi, dọc phách, chấm thi, Công bố kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019 (vòng 1)

  Thông báo lịch tổ chức thi, dọc phách, chấm thi, Công bố kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Tr...

  Hội đồng thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019 thông báo lịch tổ chức thi, dọc...

  • Ngày đăng09/01/2020
  • Lượt xem924