Tháng khuyến mại 2018

Tháng khuyến mại 2018

Số bài viết : 1

  • Khởi động chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” đến người dân

    Khởi động chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” đến người dân

    (HPA) Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội thông báo hoạt động bình chọn “Hàng Việt Nam được người...

    • Ngày đăng10/10/2018
    • Lượt xem134
1