“Một chính quyền năng động, quyết đoán đã thể hiện rõ ở Hà Nội”

“Một chính quyền năng động, quyết đoán đã thể hiện rõ ở Hà Nội”

  • Ngày đăng25/06/2018
  • Lượt xem191

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhận xét: “Một chính quyền năng động, quyết đoán đã thể hiện rõ ở Hà Nội” khi phát biểu tại hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển". Nhận xét của người đứng đầu Chính phủ, điều hành nền kinh tế cả nước, hẳn dựa trên những căn cứ, số liệu xác đáng. Và, một trong những minh chứng rõ nhất, gần nhất là ngay tại hội nghị, Thủ đô đã thu hút được thêm 17 tỷ USD vốn đầu tư và cam kết đầu tư.

Kết quả hình ảnh cho “Một chính quyền năng động, quyết đoán đã thể hiện rõ ở Hà Nội”

(Thủ tướng dự Hội nghị Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển)

Sau thành công tại hội nghị thu hút đầu tư năm 2017, rõ ràng, những nỗ lực của thành phố đã và đang tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, người dân. Có tin tưởng, có kỳ vọng, mới có quyết định đầu tư. Đánh giá của Thủ tướng Chính phủ là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với thành phố, song cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề.

Từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, mà trước tiên là thuyết phục, vận động, giáo dục tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành, sau đó mới là xử lý vi phạm. Nhiều hộ dân đã chủ động ký cam kết chấp hành quy định, tự tháo dỡ công trình vi phạm. Dù không tiến hành một “chiến dịch trống giong, cờ mở” nhưng hiệu quả thu được rất rõ ràng. Bên cạnh đó, qua phong trào xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã có một diện mạo đô thị tươi đẹp hơn từ thành thị đến nông thôn.

Quy tắc ứng xử dành cho công chức, viên chức được ban hành và thực hiện trước đã khẳng định vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, tạo sự lan tỏa, từng bước nâng cao kỷ cương toàn xã hội. Đó là những dấu hiệu khẳng định về một chính quyền năng động, quyết đoán.

Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2018 được thành phố chọn chủ đề là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Điều đó đồng nghĩa với việc đòi hỏi ở mức cao hơn đối với công chức, viên chức, chính quyền thành phố. Yêu cầu này hoàn toàn có tính khả thi khi ngay trong năm 2017, thành phố đã nghiêm túc trong việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với việc tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thành phố đã luôn yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực về hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Với sự nỗ lực của cả thành phố, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hà Nội năm 2017 tăng 11 bậc so với năm 2015, lên vị trí 13/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 tăng 7 bậc so với năm 2015, lên vị trí 2/63 tỉnh, thành phố... Đó là những con số “biết nói” khẳng định những thành tựu thành phố đạt được thời gian qua.

Đó cũng là lý do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội cần tiếp tục đi đầu trong đổi mới thể chế, môi trường kinh doanh, đặc biệt là tập trung vào những hạn chế, yếu kém, nhất là ở cấp cơ sở.

Để khẳng định, phát huy tối đa sự năng động, quyết đoán vì sự phát triển của thành phố, Hà Nội rất cần sự hợp tác, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành trung ương và mỗi người dân Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung. Nhưng, điều kiện tiên quyết để khẳng định một chính quyền năng động, quyết đoán là sự vào cuộc tích cực hơn của mỗi cán bộ, công chức và cả hệ thống chính trị.

(Theo Báo Hà Nội mới, 25/6/2018)


Các tin đã đưa: