Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018

Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018

Số bài viết : 1

  • Thành phố Hà Nội phát động chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018

    Thành phố Hà Nội phát động chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018

    Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà...

    • Ngày đăng26/06/2018
    • Lượt xem147
1