Sự kiện mới nhất

Thông tin hữu ích mới nhất

Tiếp tục phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển” trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Ngày đăng : 06/01/2023

(HPA) Ngày 05/01/2023, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

Hội nghị do Ban Giám đốc Trung tâm và Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm phối hợp tổ chức nhằm kiểm điểm Nghị quyết năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Bùi Duy Quang, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT, Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Lê Tự Lực, Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm 2 đại biểu: Giám đốc Trung tâm Nguyễn Ánh Dương và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Mai Anh và Đoàn Thư ký Hội nghị gồm 02 đại biểu Nguyễn Trần Trung và Khúc Thị Thu Hương - chuyên viên Văn phòng. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, kế hoạch năm 2023;

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của cơ quan đã sôi nổi, tích cực tham gia ý kiến thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động của cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa Ban Giám đốc Trung tâm và Công đoàn Trung tâm. Sau 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, thể hiện quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí. Công đoàn Trung tâm đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2023. Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn Trung tâm đã trao các Quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Ánh Dương thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm đã đạt được trong năm 2022 trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trung tâm đều đạt được và hoàn thành xuất sắc để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với Lãnh đạo Thành phố; nội bộ luôn đoàn kết, đồng hành, chia sẻ cùng nhau; kỷ cương, nề nếp được duy trì; điều kiện làm việc của viên chức, người lao động được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; tính dân chủ trong toàn cơ quan tiếp tục được mở rộng; các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được đảm bảo; vai trò của các tổ chức đoàn thể tiếp tục được khẳng định và phát huy.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2023 còn có nhiều khó khăn, thách thức, áp lực nhiều hơn bởi những thành tích đã đạt được trong năm 2022, sự mở cửa trong công tác xúc tiến và bởi kỳ vọng của Lãnh đạo Thành phố đối với Trung tâm. Vì vậy trong năm tới, trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị hôm nay, toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển” cần quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực trong tổ chức thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Ánh Dương - Giám đốc HPA (Ảnh HPA)

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Giám đốc HPA (Ảnh HPA)

Ông Bùi Duy Quang - Phó Giám đốc HPA (Ảnh HPA)

Lãnh đạo HPA trao giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 (Ảnh HPA)

Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa Ban Giám đốc Trung tâm và Công đoàn Trung tâm (Ảnh HPA)

Lãnh đạo HPA chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Trung tâm (Ảnh HPA)

HPA