Tin tức mới nhất

Sự kiện mới nhất

2,37 triệu lượt du khách đến Hà Nội trong tháng 5

Ngày đăng : 29/05/2024

Lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 5-2024 đạt 2,37 triệu lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 496,5 nghìn lượt, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước.

ha-noi-tong-thu-tu-khach-du-lich-uoc-dat-8765-ty-dong-trong-nam-2023-20231226093019.jpg

Lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 5-2024 đạt 2,37 triệu lượt. 

Ngày 28-5, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 5, lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng, trong đó khách du lịch nội địa đạt 1,88 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 9.194 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 11,55 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 2,64 triệu lượt, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa đạt 8,91 triệu lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt 45.856 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2024, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 14,05 triệu lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 3,14 triệu lượt, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 10,3 triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 45.107 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Về hoạt động lưu trú, trong tháng 5-2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn đạt 64,7%, giảm 1,7% so với tháng 4-2024 và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến 6 tháng đầu năm, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 63,9%, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023.

(Theo Hoàng Lân, Báo Hànộimới, ngày 28/05/2024)