Nghị định mới về quy định kinh doanh xuất khẩu gạo

Nghị định mới về quy định kinh doanh xuất khẩu gạo

  • Ngày đăng06/09/2018
  • Lượt xem214

(HPA) Ngày 15/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ - CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Sản phẩm lúa, gạo.

Nghị định số 107/2018/NĐ – CP, áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật thương mại; các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong quản lý, điều hành xuất khẩu gạo và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trong đó, thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện như: Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị định đồng thời cũng quy định việc kiểm tra đăng kí kinh doanh xuất khẩu gạo, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; cấp lại, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận; Thu hồi giấy chứng nhận và nhiều hoạt động khác trong xuất khẩu gạo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

HPA


File đính kèm: nd_107_2018_nd_cp_signed_.pdf

Các tin đã đưa: