Thư mời Triển lãm quốc tế M-Tech Nagoya 2020 tại Nhật Bản