Pakistan cần nhập khẩu mặt hàng trang thiết bị y tế