Dịch vụ thương mại

Dịch vụ thương mại

  • PPP - “Chìa khóa” tận dụng cơ hội trong CPTPP

    PPP - “Chìa khóa” tận dụng cơ hội trong CPTPP

    Đối tác công tư (PPP) được xem là giải pháp hữu hiệu có thể giúp Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua thách thức của Hiệp định Đối tác toàn diện...

    • Ngày đăng06/05/2019
    • Lượt xem544
1