Vật liệu xây dựng - Xây dựng

Vật liệu xây dựng - Xây dựng

  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng mạnh ở thị trường Nga

    Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng mạnh ở thị trường Nga

    Năm 2017 nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam tăng cả lượng và kim ngạch so với năm 2016. Lượng nhập khẩu từ các thị trường đều tăng , trong đó...

    • Ngày đăng10/07/2018
    • Lượt xem299
1