Thực phẩm - Đồ uống

Thực phẩm - Đồ uống

Số bài viết : 1

  • Kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm tăng 1,6%

    Kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm tăng 1,6%

    Năm 2017 kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm của Việt Nam tăng 1,6% so với năm 2016. Thị trường New Zealand luôn dẫn đầu về kim ngạch, tuy nhiên nhập...

    • Ngày đăng10/07/2018
    • Lượt xem279
1