Điện - Điện tử - Viễn thông

Điện - Điện tử - Viễn thông

  • Hà Nội đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử

    Hà Nội đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử

    Thành phố Hà Nội phấn đấu doanh thu bán lẻ trực tuyến chiếm 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố, tăng 1%...

    • Ngày đăng28/03/2019
    • Lượt xem423
1