Công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ

  • Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

    Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

    Ngành công nghiệp hỗ trợ đã, đang được Hà Nội xác định là lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò to lớn trong thay đổi cơ cấu ngành, góp phần không nhỏ...

    • Ngày đăng02/05/2019
    • Lượt xem643
1