Chương trình xúc tiến Thương mại

Chương trình xúc tiến Thương mại

Số bài viết : 7

 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  (HPA) Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Chương trình số 72/CTr-UBND về Xúc tiến Đầu tư, Thương mại,...

  • Ngày đăng22/03/2018
  • Lượt xem354
 • Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2018

  Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2018

  (HPA) Ngày 27/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 4838/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương...

  • Ngày đăng06/02/2018
  • Lượt xem244
 • Bộ Công Thương ban hành Định hướng Chương trình XTTM quốc gia 2018

  Bộ Công Thương ban hành Định hướng Chương trình XTTM quốc gia 2018

  Bộ Công Thương ban hành Định hướng Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2018-2020 và đề nghị các đơn vị căn cứ Quy chế xây dựng, quản...

  • Ngày đăng07/09/2017
  • Lượt xem243
 • Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2017

  Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2017

  Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định phê duyệt 199 đề án của các đơn vị chủ trì với tổng kinh phí là 93 tỷ đồng. Chương...

  • Ngày đăng21/08/2017
  • Lượt xem368
 • Chương trình Xúc tiến Thương mại Hà Nội năm 2017

  Chương trình Xúc tiến Thương mại Hà Nội năm 2017

  Ngày 05/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Chương trình số 80/CTr-UBND về xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch...

  • Ngày đăng24/04/2017
  • Lượt xem255
 • Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

  Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương m...

  Ngày 14/11/2014, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã ký ban hành Thông tư số 171/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân...

  • Ngày đăng24/04/2017
  • Lượt xem276
 • Chương trình xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2016

  Chương trình xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2016

  Ngày 18 tháng 01 năm 2016 BỘ CÔNG THƯƠNG có quyết định Số: 206/QĐ-BCT về việc phê duyết Chương trình xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2016 (Chương...

  • Ngày đăng10/04/2017
  • Lượt xem211
1