Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm đạt trên 2,8 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm đạt trên 2,8 tỷ USD

  • Ngày đăng11/06/2020
  • Lượt xem168

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm đạt trên 2,8 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm đạt trên 2,8 tỷ USD.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, tháng 5/2020 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 160 nghìn tấn, trị giá 620 triệu USD, giảm 7,53% về lượng và giảm 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Xuất khẩu thủy sản trong tháng 5/2020 có tín hiện phục hồi trở lại khi tăng nhẹ cả về lượng và trị giá so với tháng 4/2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 721,5 nghìn tấn, trị giá 2,847 tỷ USD, giảm 3,21% về lượng và giảm 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản tháng 4/2020 đạt 158,4 nghìn tấn, trị giá 617 triệu USD, tăng 6,6% về lượng, nhưng giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản đạt 561,56 nghìn tấn, trị giá 2,226 tỷ USD, giảm 1,9% về lượng và giảm 8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới xuất khẩu cá tra Việt Nam sang nhiều thị trường, tổng giá trị xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm đạt 449 triệu USD, giảm 6,6% về lượng và giảm 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng tháng 4 xuất khẩu cá tra, basa đạt hơn 60 nghìn tấn, trị giá 115,3 triệu USD tăng 0,3% về lượng nhưng lại giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Tháng 4/2020 xuất khẩu tôm các loại tăng trong khi nhiều mặt hàng khác sụt giảm. Tổng sản lượng đạt 27,756 triệu tấn trị giá 237,6 triệu USD, tăng hơn 10% về lượng và giảm 4,3% về tri giá so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 98,3 nghìn tấn đạt 859,5 triệu USD goảm 6% về lượng và giảm 2.4% về trị giá so với cùng kỳ.
 
Nhìn chung, xuất khẩu tôm các loại, chả cá, cá khô, mực các loại, cua và sò đều tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi xuất khẩu cá tra, cá ngừ, bạch tuộc, nghêu và ghẹ đều có lượng giảm so với cùng kỳ năm 2019.

   Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tháng 4 và 4 tháng năm 2020

                                                                     (Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/05/2020 của TCHQ)
                                                                                                                                                                                                        ĐVT: USD

Mặt hàng

         T4/2020

       4T/ 2020

So với 4T/ 2019 (%)

 Lượng 

 (tấn)

 Trị giá

(USD)

 Lượng 

   (tấn)

 Trị giá

(USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

158.417

616.919

561.566

2.226.772

-1,9

-8

Cá tra, basa

60.480

115.303

226.338

448.583

-6,3

-26,9

Tôm các loại

27.756

237.628

98.350

858.938

5,9

2,4

Cá đông lạnh

17.445

75.401

71.400

284.356

13,5

7,9

Chả cá

15.055

30.271

45.779

93.432

-6,8

-8

Cá ngừ các loại

11.638

49.585

39.941

194.881

-6,2

-16

Cá khô

8.063

24.300

18.842

67.620

-18,2

-1,6

Mực các loại

5.016

24.055

14.157

80.949

2,9

-9,1

Bạch tuộc các loại

2.740

17.860

10.438

67.569

-24,6

-29,9

Cá đóng hộp

2.623

7.247

8.120

21.397

-0,4

-4,3

Nghêu các loại

1.990

3.810

9.264

16.977

-12,4

-15,3

Cua các loại

656

7.516

2.364

29.350

129,3

127,2

Ghẹ các loại

410

3.160

2.150

13.428

37,3

-25,2

Sò các loại

173

1.592

601

5.060

19,7

20,7

ốc các loại

150

688

609

2.107

-5,5

49,6

Mặt hàng khác

4.222

18.504

13.212

42.125

29,5

15,9


(Theo Báo Vinanet, ngày 10/06/2020)

 


Các tin đã đưa: