3 tấn thanh long đầu tiên của Việt Nam xuất đến Úc