Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển

Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển

  • Ngày đăng18/05/2017
  • Lượt xem944

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: - Sản xuất kinh doanh phân lân nung chảy, các loại phân bón, vật liệu xây dựng, bao bì. - Xuất khẩu phân lân nung chảy và các loại phân bón khác. - Nhập khẩu phân bón và các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất và kinh doanh. - Kinh doanh thương mại và dịch vụ.

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Phân Lân Nung Chảy Văn Điển.
Tên giao dịch : VanDien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company (VAFCO)
Tổng giám đốc : Ông Hoàng Văn Tại
Cơ quan chủ quản : Tổng công ty Hoá chất Việt nam (Vinachem)
Năm thành lập : 1963
Công suất ban đầu : 20.000 tấn phân lân nung chảy/ năm.
Công suất hiện nay : 450.000 tấn/ năm trong đó 300.00 tấn phân lân nung chảy và 150.000 tấn Phân NPK.
Địa chỉ : Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, Thanh trì, Hà nội.
Điện thoại : 084.43 6884489, 084.43 6885174 Fax: 084.43 6884277
E-mail : vafco@vnn.vn

Vốn điều lệ : 289.734.570.000VNĐ
Cơ cấu vốn điều lệ : Vốn cổ phần do cổ đông Nhà nước sở hữu: 67,06%
Vốn cổ phần do các cổ đông khác sở hữu: 32,94%


Mục tiêu của công ty:
- Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm đạt lợi nhuận cao nhấ cho - - - - Công ty và cho cổ đông.
- Nâng cao giá trị Công ty.
- Không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước.

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ - xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại: 04 3688 4489
Fax:04 3688 4277

Các tin đã đưa: