Chương trình xúc tiến quốc gia

Chương trình xúc tiến quốc gia

Số bài viết : 3

 • Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về nông nghiệp

  Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đo...

  Ngày 11/04/2017 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 442/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình...

  • Ngày đăng03/05/2017
  • Lượt xem309
 • Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai...

  • Ngày đăng03/05/2017
  • Lượt xem688
 • Các chương trình hỗ trợ của nhà nước, của Hà Nội để xây dựng mô hình chuỗi liên kết

  Các chương trình hỗ trợ của nhà nước, của Hà Nội để xây dựng mô hình chuỗi liên kết

  Cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương

  • Ngày đăng26/12/2016
  • Lượt xem313
1