Chương trình xúc tiến quốc gia

Chương trình xúc tiến quốc gia

 • Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2019

  Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2019

  (HPA) Ngày 27/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 5106/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương...

  • Ngày đăng28/08/2019
  • Lượt xem2080
 • Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2019

  Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2019

  Thực hiện hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2019, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của ngành Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và...

  • Ngày đăng02/01/2019
  • Lượt xem537
 • Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về nông nghiệp

  Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đo...

  Ngày 11/04/2017 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 442/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình...

  • Ngày đăng03/05/2017
  • Lượt xem1497
 • Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai...

  • Ngày đăng03/05/2017
  • Lượt xem889
 • Các chương trình hỗ trợ của nhà nước, của Hà Nội để xây dựng mô hình chuỗi liên kết

  Các chương trình hỗ trợ của nhà nước, của Hà Nội để xây dựng mô hình chuỗi liên kết

  Cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương

  • Ngày đăng26/12/2016
  • Lượt xem405
1