Chương trình Xúc tiến Hà Nội

Chương trình Xúc tiến Hà Nội

 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  (HPA) Ngày 26/02/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019.

  • Ngày đăng28/08/2019
  • Lượt xem3294
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  (HPA) Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Chương trình số 72/CTr-UBND về Xúc tiến Đầu tư, Thương mại,...

  • Ngày đăng22/03/2018
  • Lượt xem2090
 • Hà Nội hút vốn vào nông nghiệp công nghệ cao: Tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp

  Hà Nội hút vốn vào nông nghiệp công nghệ cao: Tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp

  Năm 2017 là năm được Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Hà Nội chọn là năm mở rộng phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh, ứng dụng công nghệ...

  • Ngày đăng02/05/2017
  • Lượt xem289
 • Các chương trình hỗ trợ của nhà nước, của Hà Nội để xây dựng mô hình chuỗi liên kết

  Các chương trình hỗ trợ của nhà nước, của Hà Nội để xây dựng mô hình chuỗi liên kết

  Cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương

  • Ngày đăng26/12/2016
  • Lượt xem405
1