Chương trình hợp tác quốc tế

Chương trình hợp tác quốc tế

Số bài viết : 1

  • HPA tiếp cận kênh phân phối hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

    HPA tiếp cận kênh phân phối hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

    Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các nhà phân phối tại thị trướng hướng tới xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, tham gia kênh...

    • Ngày đăng04/04/2017
    • Lượt xem502
1