Gấp rút chuẩn bị cho chương trình giới thiệu ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam