Chương trình xúc tiến Thành phố

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Chương trình xúc tiến Thành phố

 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021

  (HPA) Ngày 05/3/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021.

  • Ngày đăng05/03/2021
  • Lượt xem1073
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020

  (HPA) Ngày 02/7/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020.

  • Ngày đăng02/07/2020
  • Lượt xem317
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  (HPA) Ngày 26/02/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019.

  • Ngày đăng28/08/2019
  • Lượt xem3732
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  (HPA) Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Chương trình số 72/CTr-UBND về Xúc tiến Đầu tư, Thương mại,...

  • Ngày đăng22/03/2018
  • Lượt xem2409
 • Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định được vị thế là một trong những sự kiện du lịch hàng đầu

  Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định được vị thế là một trong những sự kiện...

  Đây là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trong lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 13...

  • Ngày đăng07/09/2017
  • Lượt xem446
 • Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế JATA 2017

  Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế JATA 2017

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp Sở Du lịch Hà Nội tham gia Hội chợ Du lich Quốc tế JATA 2017 tại Nhật Bản từ...

  • Ngày đăng18/08/2017
  • Lượt xem373
 • Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ du lịch Pháp 2017 (IFTM Top Resa 2017)

  Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ du lịch Pháp 2017 (IFTM Top Resa 2017)

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp Sở Du lịch Hà Nội tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Pháp - IFTM Top Resa 2017...

  • Ngày đăng21/07/2017
  • Lượt xem698
 • Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE-HCMC) năm 2017

  Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE-HCMC) năm 2017

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp Sở Du lịch tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE –...

  • Ngày đăng18/07/2017
  • Lượt xem588
 • Mời doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến du lịch 6 tháng cuối năm 2017

  Trên cơ sở kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch trân trọng thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong...

  • Ngày đăng11/07/2017
  • Lượt xem333
 • Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017

  Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017

  Ngày 05/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Chương trình số 80/CTr-UBND về xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch...

  • Ngày đăng23/04/2017
  • Lượt xem440
1