Thúc đẩy nông nghiệp sáng tạo và đổi mới

Thúc đẩy nông nghiệp sáng tạo và đổi mới

  • Ngày đăng08/10/2018
  • Lượt xem953

Từ ngày 8 đến 13/10/2018, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị quan trọng: Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN+3 (AMAF+3) lần thứ 18, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 về Hợp tác SPS.

Lần thứ ba Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch AMAF

Hội nghị AMAF diễn ra tại Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng vì đây là lần thứ ba Việt Nam giữ chức Chủ tịch AMAF, Chủ tịch AMAF+3 (3 nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT

Việc đăng cai tổ chức diễn đàn lớn về nông lâm nghiệp trong khu vực ASEAN vừa là nghĩa vụ của Việt Nam nhưng cũng là cơ hội tốt để nâng cao vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời tranh thủ được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu đặt ra của ngành khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), từ đó góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, đánh dấu quá trình mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã hội nhập nhanh chóng, tham gia đầy đủ và sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển lớn mạnh của ASEAN, bao gồm cả lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp.

Với thị trường có quy mô hơn 650 triệu dân và tổng GDP hàng năm hơn 2.600 tỷ USD, tham gia ASEAN đã giúp Việt Nam tăng thêm khối lượng trao đổi thương mại với các nước trong khu vực, trong đó thương mại nông sản giữ một vị trí quan trọng với gạo, thủy sản, rau quả... là những nhóm hàng chính Việt Nam xuất sang thị trường này, với trị giá chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN. Kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản xuất khẩu sang khu vực ASEAN năm 2017 đạt 5,73 tỷ USD (trong đó xuất khẩu là 2,35 tỷ USD và nhập khẩu là 3,38 tỷ USD).

Cùng với xu hướng hội nhập chung của đất nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác với ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) và các hoạt động hợp tác ASEAN liên quan khác. Sau 23 năm tham gia AMAF, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tham gia đầy đủ 53 Nhóm Công tác trong khuôn khổ AMAF, trong đó theo luân phiên hàng năm đã chủ trì hoạt động của nhiều Nhóm công tác.

Chức danh Chủ tịch AMAF được giao cho các nước trong khu vực theo cơ chế luân phiên. Kể từ khi tham gia ASEAN, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã 2 lần nhận chức Chủ tịch AMAF và đăng cai tổ chức Hội nghị AMAF tại Việt Nam vào các năm 1998 và 2008. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch AMAF lần này, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với Ban Thư ký ASEAN để điều phối toàn bộ các hoạt động hợp tác của AMAF (hoạt động của 53 Nhóm công tác và hợp tác của AMAF với hơn 20 đối tác chiến lược của ASEAN).

Trong nhiệm kỳ này, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ chủ trì và đăng cai tổ chức các Hội nghị quan trọng trong khuôn khổ AMAF và AMAF+3, gồm: Hội nghị quan chức cao cấp Nông Lâm nghiệp ASEAN (SOM-AMAF), Hội nghị quan chức cao cấp SOM-AMAF+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng AMAF+3 lần thứ 18, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 về Hợp tác SPS, Hội nghị cấp SOM-AMAF đặc biệt lần thứ 40, Hội nghị cấp SOM-AMAF+3 đặc biệt lần thứ 18 và một số cuộc họp của các Nhóm công tác.

Thúc đẩy hợp tác, cùng phát triển

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tới sinh kế và an ninh lương thực khu vực, đồng thời nối tiếp các nội dung hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp trong thời gian qua, nhiệm kỳ 2018-2019 của AMAF dự kiến sẽ tập trung tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững và thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực; Hợp tác thu hút đầu tư tư nhân trong và ngoài khu vực ASEAN để phát triển các chuỗi giá trị ngành hàng nông sản, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, gia tăng giá trị hàng hóa và thúc đẩy nông sản ASEAN tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, AMAF cũng hướng tới thúc đẩy phát triển mô hình hợp tác công tư (PPP) trong sản xuất nông ngư nghiệp, tăng cường vai trò của cộng đồng và khối tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực; Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Đẩy mạnh hợp tác khuyến nông, khuyến ngư trong khu vực thông qua các hoạt động đào tạo, hợp tác chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành, giám sát theo chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, thông qua việc hài hòa các tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chứng nhận thương mại, các sản phẩm nông nghiệp của ASEAN sẵn sàng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu bởi tính an toàn, bảo đảm và chất lượng cao của sản phẩm. ASEAN đã và đang phát triển kế hoạch “Sản xuất nông nghiệp tốt” (GAP), tiêu chuẩn hóa sản xuất, xử lí hàng nông sản trong và sau thu hoạch.

ASEAN cũng đưa ra giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu, công nhận tiêu chuẩn cho các sản phẩm chăn nuôi gia súc và tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp, hướng dẫn thực hành quản lý hiệu quả trong ngư nghiệp, lập hệ thống quy tắc đạo đức, quy định trách nhiệm trong ngư nghiệp. Các vấn đề xuyên suốt và mới nổi như an ninh lương thực, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, vệ sinh dịch tễ (SPS) đều được đưa vào danh sách ưu tiên hợp tác.

Các nước thành viên ASEAN đã thông qua khung An ninh lương thực tổng hợp ASEAN (AIFS) và Kế hoạch Chiến lược hành động An ninh lương thực ASEAN (SPA-FS) để đảm bảo an ninh lương thực dài hạn và cải thiện đời sống của nông dân trong khu vực ASEAN.

Thỏa thuận khung đa ngành về biến đổi khí hậu trong ASEAN (AFCC): Nông nghiệp và Lâm nghiệp hướng tới an ninh lương thực, là một sáng kiến giải quyết những tác động của biến đổi khí hậu đối với hai ngành này. Thúc đẩy Quản lý Rừng bền vững (SFM), Thực thi Luật Lâm nghiệp và Quản trị (FLEG), Biến đổi khí hậu, giảm phá Rừng và suy thoái Rừng (REDD) là những vấn đề luôn được ASEAN quan tâm và ưu tiên.

(Theo Lê Quốc Doanh, Nông nghiệp Việt Nam, 08/10/2018)


Các tin đã đưa: