Tổ chức Chương trình Tập huấn “Cập nhật chính sách thuế mới năm 2020 và giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện”.

Tổ chức Chương trình Tập huấn “Cập nhật chính sách thuế mới năm 2020 và giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện”.

  • Ngày đăng12/10/2020
  • Lượt xem444

(HPA) Chương trình Tập huấn “Cập nhật chính sách thuế mới năm 2020 và giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10/2020 tại Hà Nội.

 

Chương trình tập huấn “Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý” do HPA tổ chức năm 2019. Ảnh: HPA.

Thông tin sự kiện tập huấn “Cập nhật chính sách thuế mới năm 2020 và giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện”:

Mục đích của chương trình tập huấn:

● Hỗ trợ các Doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác nội dung mới của Luật quản lý thuế, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 về khống chế tỷ lệ lãi tiền vay tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Thuế TNCN;

● Trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, khắc phục hậu quả Covid – 19;

● Tuyên truyền để doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả, đúng pháp luật Việt Nam.

Thời gian, địa điểm:

●  Thời gian: 8h00 - 12h00 ngày 30/10/2019 (Thứ sáu).

●  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương – địa chỉ: phòng họp D 201, Cổng 37 Hùng Vương, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thành phần đại biểu, khách mời: Dự kiến khoảng 100 đại biểu, khách mời thuộc các doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Nội dung:

●  8h00 - 8h30: Đón khách.

●  8h30 - 10h00: Phổ biến một số chính sách thuế mới năm 2020: Luật quản lý thuế, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14.

●  10h00 - 10h15: Nghỉ giải lao.

●  10h15 - 11h15: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc Quyết định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

●  11h15 - 12h00: Trao đổi, giải đáp thắc mắc.

HPA.

 


Thời gian:  8:00 - 12:00

Lĩnh vực:  Thuế xuất nhập khẩu

Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 37 Hùng Vương, Hà Nội

Danh sách các Đơn vị đăng ký tham gia: 

Các tin đã đưa: