Triển khai các cam kết sau hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển”

Triển khai các cam kết sau hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển”

  • Ngày đăng16/12/2018
  • Lượt xem155

UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 6128/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai các cam kết sau hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển”.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch để nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TP Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm thực hiện thủ tục đầu tư. 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch TP Hà Nội là đầu mối tổng hợp triển khai các biên bản ghi nhớ hợp tác, nội dung ký kết tại hội nghị. Các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan trong lĩnh vực quản lý ngành, làm cơ sở để các nhà đầu tư có thể lập đề xuất dự án và sớm triển khai thủ tục đầu tư cũng như các thủ tục liên quan theo quy định. 

(Theo Báo Hà Nội mới, 16/12/2018)


Các tin đã đưa: