Tối ưu hóa hiệu quả vốn đầu tư công Hà Nội giai đoạn 2018 -2020

Tối ưu hóa hiệu quả vốn đầu tư công Hà Nội giai đoạn 2018 -2020

  • Ngày đăng20/08/2018
  • Lượt xem1448

(HPA) Ngày 13/08/2018, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 nhằm tối ưu hóa hiệu quả vốn đầu tư, rút ngắn thời gian để tiết giảm kinh phí của từng dự án giai đoạn 5 năm và triển khai cả những năm tiếp theo.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch 159/KH-UBND với những mục tiêu nhằm chuyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư công và chất lượng thể chế quản lý đầu tư công; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 5 năm và những năm tiếp theo, cụ thể:

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả vốn đầu tư trong điều kiện khả năng đáp ứng nguồn vốn thiếu hụt lớn so với nhu cầu, kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố đã được lập trên cơ sở căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, hướng dẫn của Trung ương và định hướng đầu tư, nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn, nguồn vốn, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo hàng dọc, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu pháp lệnh của Thành phố; đồng thời Thành phố chủ trương bố trí vốn tập trung, đáp ứng nhu cầu vốn triển khai dự án theo tiến độ, thời gian thực hiện thi công xây dựng ngắn nhất có thể (dự án nhóm C thực hiện từ 1-2 năm/quy định 3 năm, dự án nhóm B thực hiện 2-3 năm/quy định 5-8 năm) nhằm tiết giảm kinh phí dự phòng của từng dự án do thời gian thực hiện được rút ngắn, sớm đưa các công trình vào khai thác sử dụng

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công. Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đến 2020 trên 90%, đến 2025 trên 92%;

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công trong tất cả các khâu của quy trình quản lý đầu tư công, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của đầu tư công;

Xác định rõ vai trò và định hướng đầu tư công theo nguồn vốn và các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước của Thành phố bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 11,5-12,0%, giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10,0-10,5% GRDP;

Thành phố xác định rõ mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thu hút tối đa, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, mở rộng các hình thức đầu tư. Tổng vốn đầu tư xã hội cần huy động giai đoạn 2016-2020 khoảng 1,7-1,75 triệu tỷ đồng (tương đương mức tăng hàng năm khoảng 10-11,2%)./.

HPA

 


Các tin đã đưa: