Hà Nội: Thu hút đầu tư nước ngoài tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Hà Nội: Thu hút đầu tư nước ngoài tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

  • Ngày đăng29/10/2018
  • Lượt xem245

Theo báo cáo Kết quả nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn Hà Nội, thành phố tiếp tục đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong 10 tháng đầu năm, đạt khoảng 6,3 tỷ USD.

Kết quả hình ảnh cho Thu hút đầu tư nước ngoài tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Thu hút đầu tư nước ngoài (Nguồn internet)

Tính đến ngày 23/10, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư 76 dự án với tổng số vốn đầu tư ước đạt 166.333,5 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương 82 dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 47 dự án, số vốn tăng 88.874,5 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng đầu trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 6,3 tỷ USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ, tiếp tục đứng đầu cả nước, trong đó: Cấp mới 492 dự án, vốn đầu tư đăng ký mới 5,18 tỷ USD; tăng vốn 140 lượt dự án, vốn đầu tư đăng ký tăng 727 triệu USD; chấp thuận góp vốn mua cổ phần của 543 nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 440 triệu USD.

Trong năm nay, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được Hà Nội quan tâm chỉ đạo toàn diện. Để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, Thành phố tiếp tục rà soát, phân loại và xử lý các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất chậm triển khai thực hiện gây bức xúc trong nhân dân.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty; duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, đồng thời đảm bảo thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan trong vòng 3 ngày (trừ giải thể doanh nghiệp).

Ước tính 10 tháng đầu năm, Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 21.169 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 230 nghìn tỷ đồng (tăng 3% về số lượng và tăng 40% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), thực hiện thủ tục giải thể cho 1.309 doanh nghiệp (tăng 25% so với cùng kỳ); số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 5.587 doanh nghiệp (tăng 34% so với cùng kỳ); có 2.807 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến nay đạt 251.065 doanh nghiệp.

(Theo thanglong.chinhphu.vn, 29/10/2018)


Các tin đã đưa: