Hà Nội ký 3 bản ghi nhớ hợp tác trị giá 1 tỷ USD với doanh nghiệp Nhật Bản