Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ

  • Ngày đăng12/04/2019
  • Lượt xem468

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020, có khoảng 900 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực CNHT tại Hà Nội. Trong đó có khoảng 400 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Kết quả hình ảnh cho Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nhà mấy sản xuất (Nguồn internet)

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020, đến hết năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của CNHT chiếm khoảng 18% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Nội; chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực CNHT hàng năm tăng trên 12%, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân ngành công nghiệp 02 năm 2019 - 2020 đạt từ 9,78 - 10,79%/năm để đạt mục tiêu cả giai đoạn 2016 - 2020 tăng 8,6 - 9%.

Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển CNHT thành phố trên cơ sở quy định tại Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT và Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển CNHT báo cáo UBND TP và cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều tra, khảo sát khoảng 1.000 doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp trọng điểm như: Chế biến - chế tạo, điện - điện tử, công nghiệp vật liệu, dệt may, da giày, bao bì... Thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về CNHT; Xây dựng 01 trang thông tin về CNHT của Hà Nội.

Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực CNHT; Tổ chức các Diễn đàn giữa doanh nghiệp CNHT Hà Nội với các doanh nghiệp CNHT Việt Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Xây dựng và tổ chức chương trình xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào CNHT; Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động CNHT (báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác).

Tham gia Hội chợ, xúc tiến tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài, tập trung ở khu vực ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quôc, EU (2 Hội chợ/năm, mỗi Hội chợ khoảng 10 doanh nghiệp); Tham gia hội chợ, xúc tiến tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở trong nước (2 Hội chợ/năm, mỗi Hội chợ khoảng 20 doanh nghiệp).

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT; Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

(Theo thanglong.chinhphu.vn, 12/4/2019)


Các tin đã đưa: