Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  • Ngày đăng29/08/2018
  • Lượt xem1309

(HPA) Ngày 17/04/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ - CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Hình ảnh minh họa - Nguồn internet.

Theo đó, một trong những nguyên tắc áp dụng việc đầu tư và hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là Nhà nước sẽ ưu đãi các doanh nghiệp bằng hình thức thông qua miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và giảm một số thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Theo Nghị định 57, các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gồm: Miễn, giảm tiền sử dụng đất; Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; Hỗ trợ tập trung đất đai; Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng; Hỗ trọ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; Hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông sản; Giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ; Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt; Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; Hỗ trợ tập trung đất đai; Tiếp cận hỗ trọ tín dụng,…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

HPA


File đính kèm: 
1. nd_57_signed_.pdf

Các tin đã đưa: