Ưu đãi đầu tư

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Ưu đãi đầu tư

 • Xây dựng cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

  Xây dựng cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

  Thành phố Hà Nội xác định doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế của đất nước, cho nên luôn chú trọng đến công tác phát triển doanh nghiệp, xây...

  • Ngày đăng03/10/2018
  • Lượt xem1364
 • [Infographic] Đột phá cơ chế góp phần tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam

  [Infographic] Đột phá cơ chế góp phần tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam

  Mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chính là một trong những quyết định sáng suốt nhất để Việt Nam từ một nước nghèo, lạc hậu trở thành...

  • Ngày đăng20/09/2018
  • Lượt xem1041
 • Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  (HPA) Ngày 17/04/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ - CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,...

  • Ngày đăng29/08/2018
  • Lượt xem1862
 • Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

  Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

  Ngày 12/11/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP trong đó có quy định Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục 1...

  • Ngày đăng08/05/2017
  • Lượt xem2295
 • Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem3707
 • Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

  Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên c...

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem3545
 • Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

  Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem1128
1