Ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư

Số bài viết : 4

 • Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

  Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

  Ngày 12/11/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP trong đó có quy định Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục 1...

  • Ngày đăng08/05/2017
  • Lượt xem573
 • Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem2380
 • Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

  Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên c...

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem1417
 • Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

  Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem747
1