Quy trình đầu tư (phần 3): Đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh BCC

Quy trình đầu tư (phần 3): Đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh BCC

  • Ngày đăng29/08/2019
  • Lượt xem1148

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch (HPA) đã tổng hợp bộ quy trình, thủ tục áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội.
HPA trân trọng giới thiệu Quy trình đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP và Đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh (BCC).
Sơ đồ tổng quát: 

Hướng dẫn cụ thể xem tại tài liệu đính kèm./.
HPA

File đính kèm: 
1. iii__quy_trinh_dau_tu_theo_hinh_thuc_hop_tac_kinh_doanh_bcc_.pdf

Các tin đã đưa: