Quy trình đầu tư (phần 2): Đầu tư theo hình thức góp vốn, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

Quy trình đầu tư (phần 2): Đầu tư theo hình thức góp vốn, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

  • Ngày đăng29/08/2019
  • Lượt xem1549

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch (HPA) đã tổng hợp bộ quy trình, thủ tục áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội.
HPA trân trọng giới thiệu Quy trình đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.
Sơ đồ tổng quát:

Hướng dẫn cụ thể xem tại tài liệu đính kèm./.
HPA

File đính kèm: 
1. iia__quy_trinh_dau_tu_theo_hinh_thuc_gop_von_.pdf
2. iib__quy_trinh_dau_tu_theo_hinh_thuc_chuyen_nhuong_du_an_.pdf

Các tin đã đưa: