Thủ tục đầu tư

Thủ tục đầu tư

Số bài viết : 9

 • Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  (HPA) Ngày 17/04/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ - CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,...

  • Ngày đăng29/08/2018
  • Lượt xem156
 • Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

  Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

  Ngày 12/11/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP trong đó có quy định Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục 1...

  • Ngày đăng08/05/2017
  • Lượt xem653
 • Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

  Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài về danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

  • Ngày đăng26/04/2017
  • Lượt xem471
 • Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem2526
 • Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

  Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên c...

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem1567
 • Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

  Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem786
 • Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.

  Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.

  Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.

  • Ngày đăng30/03/2016
  • Lượt xem416
 • Chấp thuận kiến trúc quy hoạch

  Chấp thuận kiến trúc quy hoạch

  Chấp thuận kiến trúc quy hoạch

  • Ngày đăng30/03/2016
  • Lượt xem298
 • Thủ tục thành lập khu công nghiệp,khu chế xuất

  Thủ tục thành lập khu công nghiệp,khu chế xuất

  Dựa vào các căn cứ pháp lý trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về việc thực hiện thủ tục thành lập KCN, KCX, KCNC, KKT theo quy định của Nghị định...

  • Ngày đăng30/01/2016
  • Lượt xem501
1