Một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội

Một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội

  • Ngày đăng10/11/2019
  • Lượt xem2534

(HPA) Thành phố Hà Nội đã xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác được các lợi thế của Thủ đô cũng như các thế mạnh của các tỉnh, Thành phố trong vùng.

Trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2018 - 2020, thành phố Hà Nội đã lựa chọn 3 khâu đột phá là: cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, trong chương trình cải cách hành chính, Hà Nội lấy vấn đề xây dựng Thành phố thông minh làm nội dung trọng tâm để tạo cú hích cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế những năm sau này của Thành phố.

Cụ thể, Thành phố xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác được các lợi thế của Thủ đô cũng như các thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong vùng, bao gồm:

Một là, lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và hiện đại (giao thông, khu đô thị thông minh, hạ tầng cấp nước, thoát nước, môi trường);

Hai là, lĩnh vực sản xuất, gia công, trong đó, ưu tiên các ngành, lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy hải sản và thực phẩm. Áp dụng công nghệ mới, công nghệ tự động hóa tiên tiến và in 3-D, sử dụng ít năng lượng hoặc năng lượng tái tạo, tạo thêm việc làm với mức lương cao hơn và người lao động được phát triển kỹ năng, tay nghề;

Ba là, lĩnh vực dịch vụ có mức độ giá trị gia tăng cao như: Dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, du lịch, thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe, Logistic.

Cùng với đó, Hà Nội xác định rõ các thị trường, quốc gia trọng điểm (tập trung vào 3 khu vực lớn là: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản - Hàn Quốc) và các tập đoàn lớn để giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của Thành phố Hà Nội. Qua đó, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư gắn kết với xúc tiến thương mại, du lịch.

Song song với đó, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tăng cường phối hợp các ngành với chính quyền địa phương để tập trung giải quyết các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng./.

HPA


Các tin đã đưa: