Hà Nội tổ chức và thực hiện hiệu quả hoạt động xúc tiến

Hà Nội tổ chức và thực hiện hiệu quả hoạt động xúc tiến

  • Ngày đăng29/10/2019
  • Lượt xem364

(HPA) Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã chú trọng công tác xúc tiến, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư cũng như phát triển thương mại và du lịch.

Các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư thời gian qua đã đóng góp một phần quan trọng trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Đặc biệt, năm 2016, Thành phố đã tập trung chỉ đạo, công tác này đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, thể hiện với kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tăng gấp gần 3 lần so với năm 2015.

Năm 2015, Thành phố thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch (HPA) nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động xúc tiến. Kết quả, về cơ bản, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đã thực hiện gắn kết, lồng ghép với các hoạt động đối ngoại tại nước ngoài của Thành phố và đạt tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao.

Từ năm 2016, các hoạt động xúc tiến đã đổi mới cơ bản phương thức triển khai thực hiện. Các hoạt động xúc tiến được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp lãnh đạo Thành phố với yêu cầu phải xác định cụ thể mục tiêu, đối tượng và trách nhiệm thực hiện; gắn kết và thực hiện đồng bộ với các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các hoạt động cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Vì vậy, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, sát với thực tiễn. Từ năm 2017 - 2019, UBND thành phố Hà Nội đã giao HPA là cơ quan đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các hoạt động xúc tiến khi ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch hàng năm. Ngày 14/9/2017, Thành phố ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến hàng năm. HPA ngày càng thể hiện rõ nét vai trò “một đầu mối” trong công tác xúc tiến của Thủ đô trên cả 3 lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch. Các địa phương, nhất là các Tỉnh miền Bắc, miền Trung đã có sự kết nối chặt chẽ trong các hoạt động thương mại, du lịch. Công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương được tăng cường, qua đó tổ chức các sự kiện trong nước và nước ngoài diễn ra thuận lợi và có hiệu quả cao.

Các hoạt động xúc tiến đã góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu Thủ đô Hà Nội – Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có môi trường đầu tư thuận lợi./.

HPA


Các tin đã đưa: