Đầu tư nước ngoài góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm hàng hóa của Hà Nội

Đầu tư nước ngoài góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm hàng hóa của Hà Nội

  • Ngày đăng02/12/2019
  • Lượt xem473

(HPA) Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã góp phần quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong một số lĩnh vực, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của thành phố Hà Nội.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu khu vực có vốn ĐTNN của Hà Nội không ngừng tăng lên qua các năm. Nếu như năm 2000, xuất khẩu chỉ đạt 182 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thì sau 7 năm (2007), kim ngạch xuất khẩu của khối này tăng gấp 10 lần và chiếm 39,2% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn Thành phố.

Tính trong giai đoạn 10 năm từ 2001 - 2011, các doanh nghiệp ĐTNN là thành phần kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đạt 38,4%/năm (kinh tế nhà nước tăng 14,2%/năm, kinh tế ngoài nhà nước tăng 22%/năm).

Giai đoạn 2011 - 2016 khối doanh nghiệp ĐTNN chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong các thành phần kinh tế Thủ đô (bình quân 47,3%) và có xu hướng tăng dần, từ 40,1% năm 2011 lên 48,3% năm 2012, 49,8% năm 2016.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khá ổn định trong cả giai đoạn này, với mức tăng mạnh nhất 21,03% năm 2012. Bình quân trong giai đoạn 2011 - 2016, tăng trưởng xuất khẩu của khu vực này đạt khoảng 7,5%/năm.

Trong nhiều năm qua, Hà Nội vẫn nhập siêu với tỷ lệ khá cao so với kim ngạch xuất khẩu, nhưng trong vài năm trở lại đây đã có xu hướng giảm nhập siêu (từ trên 200% trong giai đoạn 2001-2005 xuống còn trên 100% từ năm 2009).

Trong 3 thành phần kinh tế, các doanh nghiệp ĐTNN có mức nhập siêu thấp nhất và cũng là thành phần kinh tế duy nhất xuất siêu, góp phần cân tạo cân bằng cho cán cân thương mại của Thành phố.

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của khối doanh nghiệp ĐTNN là các sản phẩm, thiết bị, linh kiện điện, điện tử, các sản phẩm phần mềm ... Các doanh nghiệp cơ bản tự tìm kiếm và bảo đảm thị trường xuất khẩu cho sản phẩm của mình, không cạnh tranh với các sản phẩm xuất khẩu truyền thống của Việt Nam.

Thông qua các yêu cầu cao đối với sản phẩm xuất khẩu, các doanh nghiệp ĐTNN đã góp phần tăng nhanh số lượng, chất lượng và giá trị các sản phẩm xuất khẩu của Thành phố nói chung./.

HPA


Các tin đã đưa: