Thông tin chung

Thông tin chung

 • Ba yếu tố cốt lõi của Luật PPP

  Ba yếu tố cốt lõi của Luật PPP

  Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) phải đảm bảo 3 yếu tố: Chống thất thoát, chống lợi dụng, đảm bảo lợi ích của Nhà nước; đảm...

  • Ngày đăng28/05/2020
  • Lượt xem204
 • Các hoạt động xúc tiến đầu tư nổi bật của Hà Nội trong năm 2018

  Các hoạt động xúc tiến đầu tư nổi bật của Hà Nội trong năm 2018

  (HPA) Năm 2018, Hà Nội đã lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, cũng là kết quả nổi bật đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ...

  • Ngày đăng04/12/2019
  • Lượt xem605
 • Đầu tư nước ngoài góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm hàng hóa của Hà Nội

  Đầu tư nước ngoài góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm hàng hóa của Hà Nội

  (HPA) Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã góp phần quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong một số...

  • Ngày đăng02/12/2019
  • Lượt xem400
 • Hà Nội tăng cường công tác đầu tư, phát triển nhà ở trên địa bàn

  Hà Nội tăng cường công tác đầu tư, phát triển nhà ở trên địa bàn

  (HPA) - Công tác quản lý và phát triển nhà tiếp tục được Thành phố Hà Nội quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật.

  • Ngày đăng17/11/2019
  • Lượt xem322
 • Một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội

  Một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội

  (HPA) Thành phố Hà Nội đã xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá...

  • Ngày đăng10/11/2019
  • Lượt xem1958